Ve dnech od 10. 4. 2021 do 11. 4. 2021 bude úplně uzavřena silnice II/367 v ul. Kralická v Prostějově, v úseku od kruhového objezdu s ul. Kojetínská po kruhový objezd s ul. Dolní v Prostějově.

Důvodem je oprava vozovky a odvodnění pozemní komunikace stavby „D46 MÚK Prostějov“.
Odpovědná osoba je Ing. Chromčík, tel.: 602 133 676.