Lesní cestu U Hájenky a dva mosty v Litovelském Pomoraví promění velké opravy. Radní už vybrali dodavatelskou firmu. Stavět se může začít už letos v létě.

Předmětem veřejné zakázky je oprava druhé části lesní cesty U Hájenky, která navazuje na úsek, rekonstruovaný v roce 2019. Kromě opravy samotné cesty, vybudování sjezdů na ostatní lesní komunikace a propustků pro odvod vody, bude zahrnovat i opravu dvou mostů v této trase,“ popsal stavební práce investiční náměstek primátora Martin Major. Rekonstrukce 750 metrů dlouhého úseku od Mostu přes Cholinku až po Loveckou chatu přijde na 8 milionů korun.

Po dokončení bude mít komunikace kompletně nový asfaltobetonový povrch a dostane nové konstrukční vrstvy a stabilní podloží, což je podstatné jak pro hospodaření, tak zejména pro pohyb těžké techniky v listnatých porostech, kde se potýkáme s nekrózou jasanů,“objasnil ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.. K zajištění předepsané únosnosti budou proto sloužit i monolitické 3D geomříže s výztužnou funkcí. „Po tomto úseku lesní cesty je vyznačena také cyklotrasa a je tak hojně využívána návštěvníky lesa i ke sportovním a volnočasovým aktivitám. Rekonstrukci už nutně potřebovala,“ vyzdvihl primátor Mirek Žbánek.

Lesní cesta U Hájenky se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví v katastrálním území obce Horka nad Moravou. Protože se stavební práce budou odehrávat v CHKO Litovelské Pomoraví, kde městské lesy na svém majetku hospodaří, musí stavební firma dodržet podmínky stanovené Správou CHKO. „Realizace je možná v období od poloviny letošního července do konce února následujícího roku, s výjimkou realizace prací na spodní části nosné mostní konstrukce u mostu přes Cholinku, která je možná pouze v období od září do konce února,“ vysvětlil náměstek Major.

Rekonstrukci 800 metrů dlouhého úseku první části lesní cesty U Hájenky od Tří mostů až po Loveckou chatu se městu podařilo dokončit v roce 2019. Ve stejném roce prošel opravou i téměř dvoukilometrový úsek lesní cesty Huzovská a další vekou investicí byla kompletní rekonstrukce mostu u obce Březové. Veškeré investice do majetku v městských lesích probíhají průběžně na základě pasportu lesních cest a mostních objektů. Podle něj se stanovují priority na další období.

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace