Dne: 16.03.2021 od 07:30 do 16.03.2021 14:30

Obec: Prostějov

Vypnutá oblast: celý bytový dům Špály č. 3976/1.