Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 18.02.2021 od 07:30 do 18.02.2021 15:00

Vypnutá oblast: bytové domy Dolní 26, 28, 30.