Jedná se o úsek od křižovatky ul. Vrahovické s ul. Tovární (křižovatka bude průjezdná) po křižovatku ul. Vrahovické s ul. Majakovského a Čs. Armádního sboru. Celkový termín 15.2.2021 – 31.7.2021

1. Částečná uzavírka

Termín od 15. 2. 2021 do 21. 3. 2021, bude se uzavírat vždy úsek cca 20 m jeden pruh kvůli opravě vpustí (vpravo ve směru k ul. Majakovského). Objízdná trasa není stavena

2. Úplná uzavírka komunikace

Termín od 22. 3. 2021 do 31. 7. 2021. Jedná se o úplnou uzavírku komunikace, objízdná trasa bude vedena po komunikacích v ul. Průmyslová, Kralická a Čs. armádního sboru.

Křižovatka ulic Tovární a Vrahovické bude průjezdná obousměrně ve směru k nám. Padlých hrdinů, most přes Hloučelu bude otevřen. Do oblasti mezi ul. Vrahovickou a V. Talicha bude možný příjezd buď přes „myší díru“ nebo z ul. Vrahovické po ulici Tovární.

Do oblasti jižně od ul. Vrahovické směrem k bývalému areálu OP bude příjezd možný pouze z ulice Za Drahou a Marie Pujmanové. Ul. Marie Majerové bude obousměrná a bude v ní zákaz stání (kvůli průjezdnosti).

Během této etapy nebude zajištěn příjezd k domům v uzavřeném úseku.
Další informace o uzavírkách naleznete: POZOR: Informujeme o dvou významných dopravních stavbách tohoto roku – Prostějov (prostejov.eu)