Během včerejšího odpoledne postupně ustával déšť a během večera pak docházelo k poklesům teplot, což zastavilo či zpomalilo odtávání sněhové pokrývky. V horních úsecích toků v povodí Moravy dochází k poklesům hladin, vlivem dotoku ještě mohou stoupat průtoky v nižších úsecích vodních toků. Aktuálně je 2. SPA dosažen pouze na Moravě v Moravičanech, avšak zde je Morava již po kulminaci. 1. SPA je na Dyji, Oslavě, Jihlavě a Svratce, dále pak na Moravské Sázavě, Třebůvce a Blatě.

Nádrže transformují průtoky v uvolněných zásobních prostorech, retenční prostory vodních nádrží jsou volné a připravené zpomalit či zachytit případné zvýšené průtoky.

Dle předpovědi lze očekávat pokračování poklesu hladin a už pouze dotokem budou stoupat průtoky v dolních úsecích. 


Petr Chmelař
tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu
Povodí Moravy, s.p.