Ve dnech 16.11. -20.11.2020 bude úplně uzavřena část místní komunikace v ul. Dvořákova a ul. Okružní , z důvodu realizace stavby „D46 MÚK Prostějov“, vyvložkování kanalizace v chodníku a cyklostezce.

Odpovědná osoba: STRABAG a. s., Ing. Vašíček, tel.: 731 683 783.

Děkujeme za pochopení.