Ve dnech 2.11. – 15. 11. 2020 bude úplně uzavřena místní komunikace v ul. B. Šmerala
v úseku od domu č. pop. 1 po křižovatku místní komunikace B. Šmerala a místní komunikace Na Hrázi, z důvodu výstavby zpomalovacího prahu a protlaku pod vozovkou v rámci stavby „Prostějov- Regenerace sídliště B.Šmerala“.

Odpovědná osoba: za společnost Skanska a.s., Ing. Lukáš Koláček, tel.: 737 257 308