Vážení spoluobčané, s ohledem na vzniklou situaci v souvislosti s COVID 19 zřídilo statutární město Prostějov dvě informační linky pro seniory, zdravotně postižené a imobilní občany, další znevýhodněné občany a osamělé osoby v karanténě.

Tel: 605 162 963
Tel: 605 236 431

Doba provozu linek je od 8.00 hod. do 18.00 hodin každý den, včetně sobot, nedělí a svátků.

Na webových stránkách města www.prostejov.eu jsou dále uvedeny informace a kontakty na donášku potravin a léků a zajištění obědů.