3. září 2020

V Praze se žije dobře hlavně díky skvělé úrovni služeb. Zdravotnictví, vzdělávání, rozvoj infrastruktury, volnočasové aktivity i pracovní trh vykazují při celorepublikovém srovnání vynikající hodnoty. Druhým nejpřívětivějším regionem je Královéhradecký kraj, bronzovou příčku obsadil Jihočeský kraj. Takové jsou letošní výsledky srovnávacího výzkumu Místo pro život, v němž analytická agentura Datank vyhodnocuje data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1 250 obyvateli všech regionů.

V Praze se žije pohodlně, ale bezpečno tu není

Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu jasně ukazují, že se Hlavní město Praha umísťuje na předních místech ve většině sledovaných oblastí. Na úplné špici je v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, má nejvyšší počet lékařů, zubařů i kapacitu v nemocnicích na počet obyvatel, nejnižší průměrnou nemocnost, obyvatelé se zde dožívají nejvyššího věku. Lákadlem hlavního města je také pracovní trh, zejména nejvyšší průměrné mzdy v rámci celé České republiky. Nikoho asi nepřekvapí, že se Praha může pochlubit také nejrozvinutější infrastrukturou, rychlým, i když stále ne dostačujícím rozvojem bytové výstavby, ale i vysokým počtem kulturních institucí a pořádaných kulturních akcí. Na samém chvostu je ovšem Praha v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Pokud jde o ekologii, může za to například velmi vysoká produkce podnikového odpadu, odpadních vod, i nízký podíl zeleně. I přes nadprůměrný počet policistů zůstává v metropoli nejvyšší kriminalita, nejnižší objasněnost trestných činů a ani na silnicích není úplně bezpečno. I přes celkově nejlepší podmínky a celorepublikové prvenství z výzkumu také vyplývá, že Pražané výhody života v metropoli ne zcela doceňují. Jejich celková subjektivní spokojenost je při srovnání všech regionů pouze lehce nadprůměrná. Podílí se na tom především právě velmi nízká spokojenost s bezpečností, ale také stav občanské společnosti a tolerance v místě bydliště. Naopak velká spokojenost panuje se zdravotnictvím a infrastrukturou.

Na Olomoucku je kvalitní zdravotnictví

Olomoucký kraj si vede velmi dobře v oblasti zdravotnictví. Je zde dostatek lékařů i zubařů, nadprůměrný počet lékáren, stejně jako lůžek v nemocničních zařízeních. V celorepublikovém srovnání je nemocnost zdejších obyvatel podprůměrná. Nadprůměrných výsledků dosahuje Olomoucký kraj také v oblasti vzdělávání a péče o děti. Vysoké školy lákají svou atraktivitou, děti základních škol se ve třídách netísní tolik, jak je tomu ve většině ostatních krajů. Špatné je to v kraji naopak s rozvojem infrastruktury. Připojení k internetu má při srovnání s dalšími kraji málo domácností, na poštu je to daleko, a ještě horší je to se vzdáleností, kterou musejí lidé absolvovat za prací. Příliš povzbudivé výsledky nezaznamenává region ani v oblasti pracovního trhu. Mzdy jsou podprůměrné a nezaměstnanost při srovnání s dalšími regiony vysoká. Zapracovat by to chtělo také na zatraktivnění v kraji pořádaných kulturních akcí. Pokud jde o subjektivní hodnocení podmínek pro život na Olomoucku místními lidmi, ti jsou nejvíce spokojeni s občanskou společností a tolerancí v místě bydliště a z celorepublikového hlediska průměrně také s pracovními podmínkami. Kritiku si podle nich zaslouží naopak bezpečnost a také úroveň ochrany životního prostředí.

Vítězem kategorie AKTIVITA se stává projekt „HACKATHON“

Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce poprvé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Historicky prvním vítězem se letos stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek. Navrhované řešení sice stát nakonec nepřijal, ale rozhodně došlo k výrazné redukci ceny a iniciátor Tomáš Vondráček si podle svých vlastních slov cení i toho, že kompetentní lidé a orgány začnou počítat s tím, že jejich rozhodnutí můžou být podrobena zkoumání z nečekané strany, totiž od běžných voličů a občanů. To, že nebudeme lhostejní, přirozeně povede k tomu, že naše místo pro život bude zase o něco lepší.