Dne 1. 6. 2020 bude částečně omezen provoz na ulici  V. Špály 2 v Prostějově, z důvodu opravy střechy domu a přistavení techniky. Stavbu provádí Střechy 92, s.r.o., Zlín, odpovědná osoba Z. Hanulík, tel. 603 163 176.

Děkujeme za pochopení.