Informace k uzavírce cyklostezky v ulici Kostelecká:

Důvodem uzavření je postup prací při budování konsolidačního násypu na přechodnou dobu.

Doba uzavření : 11.11.2019 – 30.11.2019

Po ukončení prací na konsolidačním náspu bude vybudována provizorní přeložka.

Objízdná trasa je povrchově ošetřena asfaltovým recyklátem a je vyznačena ze strany zhotovitele stavby informačními tabulemi.


Dne 29. 11. 2019 bude od 16 do 20 hodin úplná uzavírka náměstí T. G. Masaryka z důvodu zahájení Prostějovské zimy. V dalších dnech, dle programu Prostějovské zimy, bude uzavírka částečná na komunikaci u radnice.


Děkujeme za pochopení.