Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí dne 05.10.2019 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

  • Stanoviště ( obec ) … Čas předání odpadu a elektrozařízení
  1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu … 10:45 – 10:55
  1. Vrahovice ul. J. Suka … 11:00 – 11:10
  1. Vrahovice ul. M. Alše … 11:15 – 11:25
  1. Vrahovice ul. K. Světlé … 11:30 – 11:40
  1. Čechůvky točna … 11:45 – 11:55
  1. Domamyslice u samoobsluhy … 12:15 – 12:30
  1. Čechovice u pošty … 12:35 – 12:50
  1. Žešov u pomníku … 13:15 – 13:30

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel

c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek apod.

d / vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:

sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota –  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí –  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na k tomu určená místa!