Rychlým tempem pokračují práce na protipovodňových opatřeních na řece Moravě
v centru Olomouce. S tím se brzy změní i seznam dopravních opatření, která musí
doprava v Olomouci zvládnout. Tento týden je totiž posledním obdobím, kdy mohou přes
most v Komenského ulici jezdit osobní či nákladní automobily. Po 20. květnu už bude
most otevřen jen pro autobusy MHD a vozidla integrovaného záchranného systému.
Město se na novou situaci připravilo jak vytyčením objízdné trasy, tak stavebními
úpravami některých komunikací a dalšími kroky.

Pro řidiče bude od pondělí 21. května oficiálně vyznačená objízdná trasa, která vede
z ulice Pavlovické přes Divišovu a Hodolanskou na ulici Tovární. Ostatní možnosti
průjezdu městem samozřejmě záleží na individuální úvaze a místních znalostech
každého řidiče.

Po uzavření mostu v Komenského ulici pro individuální automobilovou dopravu budou v prvních dnech posíleny policejní hlídky na křižovatkách a současně bude bedlivě
sledován vývoj provozu ve městě. Na základě získaných poznatků pak budou upraveny
signální plány světelných signalizačních zařízení na křižovatkách či případná další
opatření. Olomoucká radnice také předem připravila povrch komunikací, kudy povede
objízdná trasa i kudy bude pravděpodobně jezdit množství aut tak, aby byl v co nejlepším technickém stavu. Výtluky a jiné menší defekty byly opraveny v ulicích Jeremenkova, Masarykova a také na místní komunikaci uvnitř sídliště Černá cesta, celkovou rekonstrukcí prošla i dosud málo využívaná komunikace, která propojuje Klášterní Hradisko s ulicí Pasteurova.

V rámci protipovodňových opatření pokračuje v těchto dnech celá řada dalších
stavebních prací. Jedná se například o přeložky plynovodu, kanalizace a kabelů, o
demontáž starého parovodu u jezu u plynárny, příprava na statické zajištění budovy roh
ulici Masarykova třída a ulici Nábřeží či o přípravu na tryskové injektáže. Na obou březích Moravy je postupně skrývána ornice a chystají se další terénní práce. Pokračuje i stavba provizorní lávky pro pěší a cyklisty u restaurace Bristol.


Statutární město Olomouc