Systematická podpora rodin je už léta dlouhodobým cílem města Olomouce. Ve středu
16. května k nejrůznějším aktivitám v této oblasti přibyla další, a to vyhledávání a
oceňování míst a zařízení, která jsou vstřícná a přátelská k rodinám s dětmi.

Historicky první předávání certifikátů pro zástupce Míst, přátelských rodině, se odehrálo
na radnici v zasedací místnosti primátora. Na základě návrhů a podnětů z veřejnosti bylo v prvním ročníku vybráno deset různých zařízení a organizací, které se různým
způsobem staví vstřícně k rodičům s dětmi. „Projekt Místa přátelská rodině je novou pro-
rodinnou aktivitou našeho města. Hlavním smyslem projektu je pomoci rodičům lépe se
zorientovat v zařízeních, kde jsou děti vítány, a motivovat provozovatele různých podniků, aby se snažili být k rodinám s dětmi vstřícní,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

„Rodiče mnohdy neví, zda v tom či onom zařízení počítají i s dětmi. Může se jednat například o kavárny, restaurace, obchody, ale i úřady, kulturní, volnočasová a další zařízení, která jsou svým přístupem a vybavením vstřícná dětem,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Na setkání byli přítomni zástupci všech deseti nominovaných organizací a zařízení.
Organizace od města obdržely Certifikát – Místo přátelské rodině, k tomu pak navíc jako
poděkování i drobné dárky.

V současné době je už možné navrhovat další organizace do druhého ročníku udělování
certifikátů, a to do 31. srpna. Následně proběhne hodnocení navržených organizací dle
stanovených kritérií. Více informací k Místům přátelským rodinám je na speciálním webu na odkazu http://prorodinu.olomouc.eu/mista-pratelska-rodine/mista-pratelska-rodinam .

V prvním ročníku dostaly certifikát tyto organizace: Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, Family point Olomouc, RC Heřmánek, Family Office
Olomouc, Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, Kavárna V lese, Caffe Opera,
Človíčkov – Galerie Moritz, Amazonie, Aquapark Olomouc


Statutární město Olomouc