Foto Olomoucký kraj

Tisíce dobrých skutků a spokojených duší. To je výsledek více než ročního působení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Olomouci. Hejtmanství se teď všem lidem, kteří se o to zasloužili, rozhodlo poděkovat, a to formou společného setkání, jenž se uskutečnilo ve čtvrtek 11. května v RCO v Olomouci. Dorazilo na něj zhruba 150 hostů.

Poděkování si zaslouží všichni lidé, kteří se v KACPU na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny podíleli, ať už třeba tím, že se zapojili do různých sbírek nebo v asistenčním centru přímo pracovali. Jsem na ně moc hrdý,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Provoz KACPU zajišťovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy hasiči, policisté i záchranáři, dále zaměstnanci Olomouckého kraje, Úřadu práce, Českého červeného kříže, Charity a také dobrovolníci, většinově z řad studentů Univerzity Palackého v Olomouci.

Celkem se do činnosti KACPU zapojilo více než čtyři sta lidí a zhruba šedesát pracovníků přímo z Krajského úřadu Olomoucké kraje. Pro naše zaměstnance šlo o další aktivitu, která podtrhuje zaměření našeho úřadu na společenskou odpovědnost,“ dodal Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje.