Relax fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)

p o v o l u j e                         úplnou uzavírku

místní komunikace:  v ul. Čechovická (od křižovatky s ul. Ječná po dům č. or. 95 v ul. Čechovická)
důvod uzavírky: pohyb manipulační techniky (auto s hydraulickou rukou) v rámci montáže střešních vazníků při výstavbě rodinného domu

na dobu:   od 24. 4. 2023 do 26. 5. 2023 (pouze 1 den)

délka uzavírky:  od křižovatky u ul. Ječná po dům č. or. 95 v ul. Čechovická v Prostějově
objížďka: objízdná trasa bude vedena po ul. Čechovická a Esperantská

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu