Ilustrační fotografie od Ron Lach na Pexels.com

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 21.04.2023 od 07:30 do 21.04.2023 14:30
Obec Prostějov Prostějov
Část obce Domamyslice, Čechovice 

Vypnutá oblast: vypnutá část obce Čechovice – ul. Žitná oboustranně od č. 2 a 9 po č. 12 a 11, ul. Čechovická – levá strana od ul. Žitná (pohostinství č. 88) po č. 42, ul. K Rybníku s č. 24, 26, 28, ul. 5. května oboustranně od č. 1 a 2 po č. 5 + garáže a č. 30, ul. Lipová oboustranně od č. 1 a 2 po č. 33 a 32, ul. Habrová s č.42. 

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu


Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

dne 03.05.2023 od 07:30 do 03.05.2023 11:30

Vypnutá oblast: ul. Západní č. 81-93 vč. OD TEMPO (býv.Sandra), ul. Moravská celá t.j. s č. 1-12, 13-16, 17-22, 23-28, 30 (MŠ), garáže, kotelna.

Děkujeme za pochopení.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu