Relax fotografie od Pixabay na Pexels.com

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e       částečnou uzavírku

komunikace: místní,  na pozemcích parc. č. 7679, 7683/1 v k.ú. Prostějov

ulice: ul. Martinákova a ul. Sladkovského v Prostějově

Důvod uzavírky: umístění mechanizace při provádění bezvýkopové sanace kanalizace


Na dobu: 11. 4. 2023 – 30. 4. 2023 (1 den v tomto termínu)

Objížďka:není stanovenaDěkujeme za pochopení

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu