Ilustrační fotografie od EKATERINA BOLOVTSOVA na Pexels.com

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí dne 01.04.2023 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec )Čas předání odpadu a elektrozařízení
1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu10:00 – 10:10
2. Vrahovice ul. J. Suka10:15 – 10:25
3. Vrahovice ul. M. Alše10:30 – 10:40
4. Vrahovice ul. K. Světlé10:45 – 10:55
5. Čechůvky točna11:00 – 11:10
6. Domamyslice u samoobsluhy11:30 – 11:45
7. Čechovice u pošty11:50 – 12:00
8. Žešov u pomníku12:25 – 12:40

Přebírané odpady:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad toxický nebo jinak nebezpečný např. barvy, fotochemikálie, agrochemický odpad včetně obalů, oleje, tuky. Léky se nepřijímají.
  • pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“,pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají.
  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • velké vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá. Ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sušičky, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • Drobné vyřazené elektro – TV, PC, drobné domácí el. spotřebiče do zásuvky (do 5 kg/ks)
  • Stavební odpady –  cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány.
  • Eternit a stavební odpad může být odebrán jen na předchozí objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Veškeré přijímané odpady budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov v den přistavení vozidel a kontejnerů, na místě k tomu určeném.

S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám. Obsluha má za povinnost koordinovat manipulaci s odpadem nikoliv jej sama nakládat.
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na :
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota –  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí –  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na místa k tomu určená !

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu