Malpas Road closed north of Bettws Lane, Newport by Jaggery is licensed under CC-BY-SA 2.0

Dne 23. 2. 2023 proběhne uzavírka na sídlišti E. Beneše ve vnitrobloku křížení ulic E. Valenty a sídl. E. Beneše, kde je umístěna kotelna, z důvodu realizace akce „Prostějov, E. Beneše – Instalace KGJ“.
V rámci realizace bude uklizena kotelna, provedena demontáž a nová montáž technologie kotelny.
Za akci odpovídá za společnost Erding, a.s. pan Jan Procházka, tel.: 603 416 451.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu