Ilustrační fotografie od Max Vakhtbovych na Pexels.com

Olomoucký kraj bude letos výrazně investovat do podpory paliativní péče. Starost o lidi s těžkým onemocněním v terminálním stadiu života podpoří hejtmanství hned pěti dotačními tituly. Kraj má zpracovanou koncepci paliativní péče, ze které při plánování svých kroků vychází.

Z dotačních titulů půjdou peníze na podporu poskytovatelů lůžkové péče, domácí paliativní péče a také na vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků, kteří paliativu zajišťují,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Krajská rada schválila dotační tituly, ve kterých je zhruba 10 miliónů korun. Hejtmanství klade důraz hlavně na domácí péči, aby lidé mohli strávit poslední okamžiky života důstojně mezi svými blízkými.

Největší část peněz dáme na podporu domácí paliativní péče a medicíny – více než 7 miliónů korun. Poskytovatelé lůžkové péče mohou žádat v úhrnu o 2,3 miliónu,“ upřesnil Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví. Další statisíce korun podpoří už zmíněné vzdělávání.