Ilustrační fotografie od Kindel Media na Pexels.com

Olomoucký kraj má novou Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostmi. Dokument, který schválila krajská rada, řeší zmiňovanou problematiku v našem regionu mezi lety 2023 až 2026.

Na vzniku strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny. První se zaměřila na oblast primární prevence a druhá řešila oblast snižování rizik, léčby a resocializace,“ uvedl Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Strategií se budou řídit kroky hejtmanství i jeho partnerů například při řešení problémů se závislostí lidí na drogách a alkoholu. Velký důraz klade dokument na informovanost veřejnosti o tom, jaké následky mohou tyto i další negativní jevy vyvolávat.

Jednou z priorit je tomto směru oblast prevence, aby se lidé do problémů, pokud možno, vůbec nedostali. A když se dostanou, tak schválená strategie navrhuje postupy, které postiženým pomohou vrátit se do normálního života,“ dodal náměstek Horák.

Dokument musí po projednání radou schválit ještě krajské zastupitelstvo.