Foto Olomoucký kraj

Kraj rozdělil žákům středních škol v Olomouckém kraji další peníze. Stipendia pokryla období od září do prosince roku 2022 a celkem na ně šlo zhruba 2,8 miliónu korun. Zvláštní pozornost pak kraj věnoval školám na Jesenicku.

Takzvaná jesenická stipendia mají za cíl podporu vzdělávání v tomto regionu, a hlavně zvýšení počtu žáků učebních oborů,“ vysvětlil Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Na podporu budoucích jesenických řemeslníků dal kraj přibližně jeden milión korun. Poskytnutí příslušné finanční částky schválila Rada Olomouckého kraje.

Stipendia mohli získat také studenti oborů zakončených maturitní zkouškou. Jde nám o to, abychom podpořili řemeslníky a odborníky, po kterých je na trhu práce největší poptávka,“ dodal radní Jakubec.

Udělení stipendií má svoje jasná pravidla – žáci, kteří na ně mají nárok, musí vykazovat například dobrý studijní prospěch i šikovnost během praktické výuky. Zohledňuje se také absence ve škole.