Foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj pracuje s novou koncepcí rodinné politiky i takzvaným akčním plánem. Dokumenty navrhují opatření, která mají k rozvoji rodin v regionu přispět. Jde o jednu z priorit a také součást programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Naším cílem je nejen podpora rodinného života v kraji, ale také to, aby byla lidem dostupnější. Koncepce rodinné politiky i akční plán představují určitý návod, jak postupovat a jak má kraj rodinný život obyvatel zlepšit,“ vysvětlil Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro sociální oblast.

S oběma dokumenty se mohou lidé seznámit na webu olkraj.cz. Na přípravě obou dokumentů, a to koncepce a akčního plánu se podílely hned dvě odborné skupiny – jedna složená převážně se zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje a druhá, ve které zasedli představitelé obcí a neziskovek.

Snažili jsme se přímo od lidí z terénu zjistit, co rodiny nejvíce potřebují, jak je vhodně podpořit a upravit například i konkrétní dotační programy. Všem, kteří se na tvorbě obou dokumentů podíleli, za jejich práci děkuji,“ dodal Slavotínek.