Foto Olomoucký kraj

Ani v následujícím roce kraj neopomene odměnit pedagogy za jejich náročnou a záslužnou práci. Tradiční akce Učitel roku Olomouckého kraje má za cíl nejen ocenit učitele a další pedagogické pracovníky, ale zároveň zdůraznit jejich významnou úlohu ve společnosti.

Ceny budou předávány za výjimečné úspěchy a kvality v oblastech vzdělávání, vztahu k žákům a za podporu dobrého jména školy a učitelské profese, přičemž bude takto oceněno 15 pedagogů. Další tři učitelé obdrží cenu radního pro oblast školství Aleše Jakubce za dlouhodobý a mimořádný přínos pro rozvoj školství v Olomouckém kraji.

„Nominovat učitele hodné ocenění mohou nejen jejich kolegové pedagogové, ale také žáci nebo široká veřejnost. Každý tak může navrhnout učitele ze svého okolí a odměnit ho touto formou za práci, kterou odvádí,“ uvedl radní Jakubec.

Oceněni mohou být učitelé středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol a pedagogové dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

Sběr nominací probíhá prostřednictvím formuláře v příloze do 9. 12. 2022 do 12:00 hodin. Nominace je možné zasílat na e-mailovou adresu j.hovorka@olkraj.cz nebo na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, na jméno Mgr. Jakub Hovorka, OŠM. Ocenění budou předávána na ceremoniálu konaném v Den učitelů, tedy 28. března 2023.

Více se dozvíte na https://cenykraje.cz/rocnik/2022-ucitel-roku.