Foto Olomoucký kraj

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 putuje do Slatinic na Olomoucku. V obci, která je úzce spjatá se zdravou pramenitou vodou a lázeňstvím, žije více než patnáct set obyvatel. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskutečnilo ve středu 15. června.

Vítězství v soutěži jsme vůbec nečekali. To, že jsme ocenění získali, je zásluha našich občanů, zejména dobrovolníků. Máme úžasný a bohatý spolkový život, na který se pak vážou investice. To je ten největší poklad,“ řekl po vyhlášení slatinický starosta Ondřej Mikmek.

Kromě zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže se Slatiničtí mohou těšit také na odměnu od hejtmanství v podobě dvou set tisíc korun. Obec Písečná na Jesenicku na druhém místě obdrží sto tisíc korun a stejná částka poputuje i do bronzových Němčic nad Hanou na Prostějovsku.

Tato tradiční soutěž se koná po dvouleté covidové pauze a těší mě, že se do ní přihlásilo celkem osmnáct obcí. Jasně totiž ukazuje, jak se obce v našem kraji proměňují, jak na sobě pracují. Soutěž může být pro obce motivací a případné ocenění také inspirací ostatním,” uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro rozvoj venkova.

Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí byla oceněna obec Čelechovice na Hané, oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Loštice, modrou stuhu za společenský život si odnesly Vernířovice a bílou stuhu za činnost mládeže Dřevnovice.

Za dobu svého trvání si tato soutěž vydobyla nezastupitelné místo mezi významnými akcemi Olomouckého kraje. Těší mě, že se obce do této soutěže stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém sebevědomí a chuti ukázat ostatním, že se mají čím pochlubit. Gratuluji všem oceněným obcím a sdílím jejich radost,“ sdělil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání zlaté stuhy se uskuteční ve vítězné obci 24. srpna. Slatinice se navíc zúčastní celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny v září v Luhačovicích.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2022:

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (v celkové výši 50 000 korun):
Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Ústín – „Rekonstrukce usedlosti č. p. 41“
Kategorie C – nové venkovské stavby – obec Dobrochov – „Vyhlídka do příštích sta let republiky“

Ocenění komise (bez finančního ocenění OK):
Osobnost Programu obnovy venkova – pan Alfred Wolf – obec Písečná

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 50 000 korun/obec):
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Bělkovice-Lašťany
Cena naděje pro živý venkov – obec Moravičany

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 25 000 korun/obec):
Ocenění za mimořádně rozsáhlé a koncepční výsadby v krajině – obec Rakov
Ocenění za komunální služby pro občany – obec Radvanice

Ceny se speciálním finančním oceněním OK (ve výši 10 000 korun/obec):
Ocenění za rozvoj technické infrastruktury – obec Svésedlice
Ocenění za inovativní přístup k rozvoji obce s respektem k tradicím – obec Nemile
Ocenění za dlouhodobě udržovanou venkovskou pospolitost – obec Horní Újezd
Ocenění za udržování a rozvoj kulturního a sportovního života v obci – obec Postřelmůvek
Ocenění za Inovativní obec – obec Střeň

STUHY (finanční ocenění ministerstev):
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Čelechovice na Hané
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Loštice
Modrá stuha za společenský život – obec Vernířovice
Bílá stuha za činnost mládeže – obec Dřevnovice

I. – III. místo (finanční ocenění OK ve výši 400 000 korun):
III. místo – obec Němčice nad Hanou (100 000 korun)
II. místo – obec Písečná (100 000 korun)
I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – obec Slatinice (200 000 korun)

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz