Detox foto: Desert Patterns by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0

Dne 7. 6. 2022 bude uzavřena před domem 73, 71 a 69 v ulici Šárka místní komunikace, z důvodu jeřábnických prací v rámci akce „Prostějov – Šárka – Oprava střechy domu“. Odpovídá za Stunex CZ, Ondřej Machů, tel.: 777 957 810.

Děkujeme za pochopení

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu