Detox fotografie od Fabian Wiktor na Pexels.com

Ve dnech 13.6.2022  – 16.10.2022 bude probíhat úplná (obousměrná) uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově v úseku od ul. Lidické (průjezd do ul. Lidické a na souběžnou místní komunikaci na ul. Wolkerova umožněn) po ul. Brněnskou.

Objízdná trasa bude po neuzavřené části městského okruhu (Palackého, Vápenice, Újezd).

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu