Foto Archeologické centrum Olomouc

Archeologické centrum Olomouc, které patří mezi příspěvkové organizace Olomouckého kraje, prozkoumalo celkem 37 hrobů z mladší doby bronzové v okolí obce Zdounky. Odborníci našli řadu zajímavých objevů a těší se na další.

Většina hrobů byla tvořena jedinou keramickou nádobou, která obsahovala pozůstatky kremace, často doprovázenou další menší nádobou, jež původně mohla obsahovat potravu pro zemřelého při cestě na onen svět. Prozkoumaná lokalita u obce Zdounky představuje obvyklé pohřebiště z období lužické kultury,“ uvedl archeolog Vít Záhorák.

Běžnou součástí hrobů z tohoto období jsou také bronzové předměty, obvyklé jsou například šperky – jehlice, náramky nebo vlasové ozdoby. Překvapivějším nálezem je drobný osobní špek vyrobený ze zlata,“ řekl Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra.

Archeologické centrum Olomouc provádí průzkumy v rámci stavby vysokotlakého plynovodu Moravia, který protne celou Moravu. Jak budou práce na technické síti pokračovat, budou se rozvíjet i archeologické výzkumy. Kromě zmíněného pohřebiště objevili pracovníci centra také pozůstatky sídliště lužické kultury.

Práce archeologického centra přináší unikátní poznatky a umožňuje nám nahlédnout do historie. Řadu artefaktů, které jeho pracovníci objevili, si budou moci lidé prohlédnout v muzeích, které v Olomouckém kraji máme,“ dodal Jan Žůrek, krajský radní pro oblast kultury.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz