Detox fotografie od Anni Roenkae na Pexels.com

Jarní úklidy přírody od odpadků se během let staly populární „tradicí“. Během hlavního úklidu letošního ročníku akce Ukliďme Česko se z české krajiny podařilo odstranit přes 1000 tun odpadu a další úklidové akce probíhají i nadále. Českou přírodu ohrožují a hyzdí nejen tradiční plastové láhve a obaly, ale třeba i staré elektrospotřebiče. Těch nalezených při úklidu venku, ale i doma či na zahradě se lidé mohou snadno a zdarma zbavit díky svozovým a dalším službám.

Jaro je obdobím regenerace a obnovy, ale také úklidu. Ten by se neměl týkat jen našich domácností, ale i přírody. Odpadky z ní už devět let mizí i díky oblíbené akci Ukliďme Česko. Její letošní hlavní úklid proběhl 2. dubna a i přes mimořádně nepříznivé počasí se jej podle informací pořadatelů zúčastnilo přes 73 tisíc dobrovolníků, kteří z přírody odstranili více než 1000 tun odpadu. Další stovky úklidů však probíhaly i v další dny a organizátoři si tak pochvalují rekordní zájem veřejnosti. Aktuální počet zaregistrovaných úklidových akcí už totiž dokonce přesáhl počet úklidů, které proběhly během celého roku 2019, jenž byl doposud nejúspěšnější.

V pandemických letech 2020 a 2021 Češi více než dříve vyráželi do české přírody a nepořádku v přírodě přibylo, velkým problémem jsou stále i černé skládky. Ty se objevují hlavně v okolí velkých měst v čele s Prahou. Drobnější nepořádek v přírodě je tradičně tvořen plastovými láhvemi a dalšími plastovými obalovými materiály, na černých skládkách zase obvykle dominuje stavební suť a vybavení z domácnosti včetně vysloužilých elektrozařízení. Poslední jmenované přitom představují výrazné ekologické a zdravotní riziko, protože často obsahují nebezpečné látky,“ podotýká Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu kolektivních systémů REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a jsou již několik let mediálním partnerem projektu Ukliďme Česko.

Vysloužilé elektrospotřebiče z přírody i dvorku si můžete nechat zdarma odvézt

Mezi nejnebezpečnější vysloužilé elektro patří například všechny druhy baterií, obrazovky a další olovnatá skla, chladicí a klimatizační zařízení, výbojky, zářivky a žárovky s obsahem rtuti, desky s tištěnými spoji, paměťová topná tělesa s obsahem azbestu a řada dalších. Tato a další použitá elektrozařízení, které lidé objeví právě třeba při úklidu přírody anebo jej nashromáždí při jarním úklidu v domácnosti, je tudíž důležité předat k náležité recyklaci ve sběrných dvorech nebo příslušných sběrných místech. Zájemci si je však mohou nechat odvézt přímo od svého domu. „Pokud se lidem podaří nashromáždit více než deset kilogramů těchto zařízení, mohou si online objednat svoz, který je za splnění hmotnostních a rozměrových podmínek bezplatný, a to díky naší službě Buď líný. Pro odevzdání menšího množství vysloužilého elektra do váhy deseti kilogramů nebo použitých přenosných baterií a akumulátorů pak slouží služby re:BalíkFamilyBox, kdy jednoduše vše zabalíte do krabice, založíte u nás online objednávku, vytisknete si speciální štítek, balík odnesete na nejbližší poštu a na naše náklady jej odešlete,“ popisuje princip služeb Barbora Stárková. Poradit se ohledně toho, jak správně naložit s odpadním elektrozařízením, mohou lidé také na bezplatné lince Chytré recyklace na telefonu 800 976 679, případně mohou informace hledat na webových stránkách chytrarecyklace.cz.

Kolektivní systémy REMA jako každým rokem ocení Zelené obce a Sběrné dvory

Odevzdáním použitých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů ve sběrných dvorech či sběrných místech mohou navíc občané obcí zapojených do celorepublikových projektů Zelená obec nebo Sběrný dvůr přispět k ocenění své obce certifikátem Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr. Těmito certifikáty oceňují už čtvrtým rokem kolektivní systémy REMA obce zapojené do zmíněných projektů, které za uplynulý rok prostřednictvím sběrné sítě REMA odevzdaly nejvíce vysloužilých elektrozařízení ve svém kraji. Udílení certifikátů za rok 2021 bude probíhat v následujících týdnech. Loni obsadila nejvyšší příčku v přepočtu na obyvatele moravskoslezská obec Staré Heřminovy – každý občan zde odevzdal v průměru 45 kilogramů vysloužilého elektrozařízení. Ze všech krajů si pak nejlépe vedl Středočeský kraj, jehož obyvatelé v obou projektech odevzdali přes 272 tun použitého elektra.

O společnostech REMA Systém a REMA Battery

Hlavními aktivitami kolektivních systémů REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči, bateriemi a akumulátory. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrozařízení.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud,

informace k projektu Chytrá recyklace najdete zde: www.chytrarecyklace.cz.

Markéta Faltysová
Senior PR manager (Praha)
LESENSKY.CZ s.r.o.