Foto statutární město Přerov

Den Země je celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Slaví se vždy 22. dubna a nejrůznějšími akcemi si tento den připomíná téměř 200 zemí světa. V Přerově se po dvouleté pauze bude oslava Dne země konat již ve čtvrtek 21. dubna v Michalově – na louce u zahradnictví bude od 13 do 15 hodin připraven program především pro děti z mateřských a základních škol. A co na návštěvníky čeká? Dovednostní soutěže, dětské dílničky, skákací hrad v podobě popelářského auta či skluzavka v podobě nákladního auta. Akce bude ekologicky zaměřena a patří k ní i tato výzva. „Účastníci nám mohou na akci přinést vysloužilá drobná elektrozařízení a baterie, které předáme k recyklaci,“ řekla Yvona Machalová z přerovského magistrátu. Akci pořádají ve spolupráci s městem Technické služby města Přerova a Středisko volného času ALTAS a BIOS.