Foto Olomoucký kraj

Zavádění moderních technologií do škol v Olomouckém kraji nabývá na tempu. Jen za uplynulých šest let šlo do rozvoje školství v regionu více než 1,6 miliardy korun. Účelem investic byla modernizace školství a samotného způsobu vzdělávání.

Nejde jen o moderní technologie a modernizaci školních budov, ale také o změnu přístupu pedagogických pracovníků, kteří už nejsou jen zprostředkovateli vědomostí, ale mají nově roli průvodců, kteří směřují pozornost žáků a studentů správným směrem,“ uvedl Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Strategie vzdělávací politiky se v Olomouckém kraji uskutečňuje prostřednictvím akčních plánů. Ty se zaměřily na podporu vzdělávání v základních, středních i vyšších odborných školách, stejně jako na modernizaci středisek volného času.

Rozvoj vzdělávání je naší společnou investicí do budoucna. Smyslem všech těchto plánů je, aby vzdělávání probíhalo moderně a zároveň efektivně, to znamená, aby se například podporovaly takové obory, po kterých je aktuálně nejvyšší poptávka nebo o které bude zájem brzy narůstat,“ doplnil radní Jakubec s tím, že částky, které do školství jdou, vypadají velké, ale v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou podprůměrné. Česká republika má stále rezervy například v podpoře investic v oblasti středního odborného školství.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz