Foto Olomoucký kraj

Celkem dvanáct uživatelů Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk našlo nový domov ve Vikýřovicích na Šumpersku. Tamní pobočka šternberského zařízení prošla, v rámci transformace sociálních služeb Olomouckého kraje, kompletní rekonstrukcí. Nabídla dva byty, do kterých se lidé se zdravotním postižením přestěhovali začátkem dubna.

Objekt ve Vikýřovicích jsme zrekonstruovali a upravili pro bydlení, které se zásadně neliší od běžných domácností a umožňuje větší míru soběstačnosti. Cílem je, aby uživatelé vedli způsob života, který se mnohem významněji blíží tomu nezávislému, mimo zdi sociálního zařízení,“ sdělil náměstek hejtmana pro sociální oblast Ivo Slavotínek.

Rozsáhlá rekonstrukce objektu ve Vikýřovicích trvala dva roky. Projekt Olomouckého kraje byl zaměřený na vybudování bydlení rodinného typu pro 12 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením ve dvou šestičlenných domácnostech. Celkové náklady na rekonstrukci budovy se pohybují okolo 33 miliónů korun.

Olomoucký kraj realizuje proces transformace sociálních služeb, které poskytují jeho příspěvkové organizace, dlouhodobě. Jednou z nich je právě Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk. Do menších objektů ve městech a obcích po celém regionu se doposud přestěhovalo 68 uživatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením.

Nový život začali ve Šternberku, Šumperku, Uničově nebo v obci Lužice. V současné době se připravuje projekt na rekonstrukci objektu v Šumperku, kde bude poskytována služba chráněného bydlení pro 8 uživatelů.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz