Ilustrační foto (A1092 High Street, Long Melford by Adrian Cable is licensed under CC-BY-SA 2.0)

V Olomouci, 6. 4. 2022

Více než šest set metrů vozovky v Okružní ulici bude mít už v červnu zbrusu nový povrch. Rekonstrukce navazuje na vloni provedené opravy v dalších částech této dlouhé komunikace, spojující Novou Ulici, Tabulový vrch a Neředín. Řidiče kvůli stavebnímu ruchu čekají po necelé dva měsíce náhradní objízdné trasy.

V rámci rekonstrukce ulice bude obnoven asfaltový kryt vozovky v délce přibližně 625 metrů. Součástí opravy bude také výměna betonových obrub, doplnění dvojřádku žulových kostek a výměna uličních vpustí,“ uvedl Martin Major, investiční náměstek primátora. Stavební práce bude zajišťovat firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Předpokládané náklady na opravu činí 11 milionů korun včetně daně.

Na opravu části ulice Okružní bude pak od července prostorově navazovat akce Koordinovaný tah SSZ Hraniční, kterou v současné době soutěží a následně bude realizovat odbor investic. S touto investiční akcí se počítá zhruba od července, přesné termíny zatím nejsou známy. Smyslem bude sladění světelného signalizačního zařízení na této frekventované komunikaci.

Od 25. dubna do 20. června bude kvůli tomu uzavřena část Okružní od křižovatky s Hněvotínskou ulicí (u Kauflandu) po křižovatku s I. P. Pavlova. Výjimku z uzavírky budou mít jen autobusy MHD. I pro ně se ale staveniště zcela uzavře v krátkém období od 11. do 14. června. Příjezd do ulic Bacherovy a Za Vodojemem bude veden z ulice Mošnerovy, příjezd do ulice Kšírovy je veden z ulice I. P. Pavlova. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Brněnská, Albertova a Hněvotínská v obou směrech.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis