Ilustrační fotografie od Pixabay na Pexels.com

Celkem čtyři vysoké školy letos dostanou krajskou podporu. Univerzita Palackého, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola logistiky a Technická univerzita Ostrava obdrží zhruba šestnáct miliónů korun. Peníze poslouží na podporu výuky a vědecký výzkum.

Vzdělávání je jednou z priorit našeho kraje, a to nejen na základních a středních školách, ale právě i na univerzitách. Proto jsme se s hejtmanem Olomouckého kraje sešli se zástupci vysokých škol a probrali využití krajských dotací pro jednotlivé projekty,” uvedl Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Univerzita Palackého použije peníze například na usnadnění vzdělávacích aktivit pro osoby se specifickými potřebami, tvorbu nových vzdělávacích programů, dobrovolnické centrum a na rozvoj knihovního fondu.

Moravská vysoká škola investuje třeba do digitalizace a inovace profesního vzdělávání, logistici půjdou cestou rozvoje vztahů se středními školami. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava využije krajské dotace k rozvoji výuky detašovaných pracovišť v Šumperku.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz