Spring colour in Backhouse Park, Sunderland by Malc McDonald is licensed under CC-BY-SA 2.0

S jarním úklidem Olomouce pomáhá město i dobrovolníci. Tak jako každý rok i letos proběhne pravidelné čištění ulic po zimě a celostátní akce Ukliďme Česko 2022. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky i drobný nepořádek, který po zimě zůstal na veřejných prostranstvích.

Ukliďme Česko 2022

Známá úklidová akce startuje v sobotu 2. dubna a účastnit se může každý. V prvé řadě je potřeba vytipovat si lokalitu a zaevidovat akci na stránkách www.uklidmecesko.cz. O činnost, která stojí především na dobrovolnících, je i letos velký zájem. Jen v Olomouci by úklidů během dubna mělo proběhnout přes čtyřicet.

Do pořádání úklidů se aktivně se zapojuje i město. Účastní se jeho zástupci i zaměstnanci, kteří uklízejí vytipované pozemky ve vlastnictví města. „Magistrát navíc spolupracuje také se všemi komisemi městských částí, které se chtějí akce Ukliďme Česko zúčastnit. Evidujeme jejich požadavky a prostřednictvím technických služeb jim zajišťujeme sběrové pomůcky i následný svoz sesbíraného odpadu,“ říká náměstek primátora pro městskou zeleň a odpadové hospodářství Otakar Štěpán Bačák.

Uklízejí technické služby

Kromě dobrovolníků a organizátorů se na olomouckých úklidech velkou měrou podílejí také technické služby. A přestože pomáhají zejména ostatním, mají čas se do akce Ukliďme Česko také sami zapojit. „Tento rok svou účast pojali dokonce netradičně a ve spolupráci s Lesy města Olomouce sázejí stromky. Navíc vyhlásili soutěž pro základní školy Chráníme přírodu, díky níž je letos ve městě mnohem více úklidových míst než v minulých letech,“ vysvětluje aktivitu primátor Mirek Žbánek.

Jedním z jejich hlavních úkolů technických služeb je ale celoroční úklid města. „Jedná se o pravidelné úklidy objemného odpadu, elektrospotřebičů, pneumatik, zbytků stavebního odpadu či odpadů z podnikatelské činnosti od drobných živnostníků. Nebo i většího množství znečištěné zeminy či následků po zahoření stanovišť,“ vysvětluje Pavel Dostál, ředitel Technických služeb města Olomouce s tím, že k jaru neodmyslitelně patří také úklid komunikací od posypových materiálů používaných v zimním období.

Hlášení závad

Další možností, jak se lidé mohou podílet na údržbě olomouckého veřejného prostoru, je Hlášení závad. Pokud ve svém okolí spatří nějaký problém nebo nedostatek, mohou ho snadno nahlásit na webu hlaseni.olomouc.eu nebo v mobilní aplikace Moje Olomouc. O zbytek se už postarají pracovníci technických služeb.

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí