Detox fotografie od Matthew Barra na Pexels.com

Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne dne:  02.04.2022

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště (ulice)Přebírání odpadů od občanů
1. Vrahovice M. Pujman.u mostu10:45 – 10:55
2. Vrahovice ul. J. Suka11:00 – 11:10
3. Vrahovice ul. M. Alše11:15 – 11:25
4. Vrahovice ul. K. Světlé11:30 – 11:40
5. Čechůvky točna11:45 – 11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy12:15 – 12:30
7. Čechovice u pošty12:35 – 12:50
8. Žešov u pomníku13:15 – 13:30

Přebírané odpady:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad toxický nebo jinak nebezpečný např. barvy, fotochemikálie, agrochemický odpad včetně obalů, oleje, tuky. Léky se nepřijímají
  • pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“, pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají.
  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • Velké vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá. Ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sušičky, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • Drobné vyřazené elektro – TV, PC, drobné domácí el.spotřebiče do zásuvky (do 5 kg/ks)
  • Stavební odpady – cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány.
  • Eternit a stavební odpad může být odebrán jen na předchozí objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Veškeré přijímané odpady budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov v den přistavení vozidel a kontejnerů, na místě k tomu určeném starostou obce.

S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám. Obsluha má za povinnost koordinovat manipulaci s odpadem nikoliv jej sama nakládat.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu