Detox fotografie od Alexander Tiupa na Pexels.com

Organizujete ve své obci nebo ve městě aktivity na podporu rodiny a seniorů? Třeba společná setkání, výlety či sousedská posezení? Pak se můžete zkusit zapojit do soutěže Obec přátelská rodině nebo Obec přátelská seniorům. Nejlepší přihlášené projekty se mohou těšit na zajímavou finanční dotaci.

Do soutěže se může přihlásit kterákoli obec, která připravuje projekt na podporu aktivního rodinného života a nezapomíná ani na seniory,“ uvedl Ivo Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Soutěž organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a je členěna do několika kategorií – podle velikosti sídla i zaměření na cílové skupiny. Vloni se do projektu zapojilo na 90 obcí z celého Česka, které si mezi sebe rozdělily 17 miliónů korun.

Minulý rok byl v rámci soutěže Obec přátelská seniorům oceněn Přerov. Smyslem projektu je podpora komunitního života v regionech,“ dodal náměstek Slavotínek.

Mezi další podpořené akce patřil v minulosti například den otevřených dveří v Aplikačním centru Baluo v Olomouci, kde si zájemci mohli vyzkoušet různé sportovní aktivity, nebo jiná akce – vstup do olomoucké ZOO pro děti do patnácti let zdarma.

Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách mpsv.cz v sekci Národní dotační tituly.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz