Foto: Workshop k připravované koncepci rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro 2022 – 2029. Kontakt: h.sedlakova@olkraj.cz

Olomoucký kraj připravuje novou koncepci rozvoje kultury. Do její přípravy zapojil také města, obce a lidi, kteří v oblasti kultury pracují. V průběhu společných workshopů diskutovali o problémech v kultuře i způsobech, jak je překonat.

Těší nás zájem kulturní veřejnosti o zapojení se do tvůrčího procesu. S vysokou účastí jsme se setkávali už na podzim při realizaci workshopů ve vybraných obcích s rozšířenou působností a potvrzuje se i nyní,“ říká Jan Žůrek, radní pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje.

Zatím poslední workshopy proběhly 17. a 18. února ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a zúčastnilo se jich téměř osmdesát zájemců. Účastníci nejprve vybrali problémy, které vnímají jako zásadní v oblasti kultury a kulturního dědictví, a poté v menších skupinách rozebrali příčiny těchto potíží a jejich dopady. V závěru každého bloku pak vymysleli náměty pro vizi budoucí strategie. Připravovaná koncepce poskytne nástroj, pomocí něhož může hejtmanství v následujících sedmi letech lépe koordinovat rozvoj kultury v Olomouckém kraji.

Další workshop proběhne letos v dubnu. Na něm probereme konkrétní aktivity, které povedou k naplnění vizí a cílů strategie. Finální podoba koncepce by měla být projednána Zastupitelstvem Olomouckého kraje na jeho červnovém zasedání,“ dodal radní Žůrek.

Více informací o připravované koncepci najdou zájemci na https://www.olkraj.cz/koncepce-rozvoje-kultury-kreativity-a-pamatkove-pece-olomouckeho-kraje-cl-5253.html.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz