Ilustrační fotografie od Kobe – na Pexels.com

V půlce února odstartuje druhý ročník soutěže olomouckých základních škol „Vytuň si školu“. Děti si v ní vyzkoušejí projektové řízení, jehož cílem je vylepšit vlastní školu nebo její blízké okolí. Tři nejlepší týmy získají od města 30 tisíc korun na uskutečnění svého projektu. Soutěž město vyhlašuje v rámci místní Agendy 21.

Vyhlášená soutěž má podpořit inspirativní a přínosné projekty žáků druhých stupňů základních škol, poskytnout finanční prostředky na jejich realizaci a také je zviditelnit. „Smyslem soutěže je zapojení žáků do rozhodování. Mimo práce v týmu, kdy budou muset vzájemně spolupracovat, dělat kompromisy při rozhodování a argumentovat, získají také cenné zkušenosti s projektovým řízením a s prezentací projektů před publikem,“ objasňuje primátor Mirek Žbánek.

I tentokrát si budou žáci vybírat jedno ze čtyř základních témat – zdraví a pohyb, ochrana životního prostředí, zvelebení prostor nebo vzdělávací aktivity. Soutěžit budou ve třech až šestičlenných týmech zahrnujících vždy také jednoho pedagoga. Své žádosti mohou školy zasílat do konce dubna. „V první půlce května proběhne první kolo hodnocení a do finále, které se bude konat na začátku června, se dostane pět nejlepších týmů, jež si po prezentaci svých projektů odhlasují vítěze. Odměnu získají tři týmy, které v hlasování obdrží nejvíce bodů,“ popisuje pravidla soutěže náměstek pro školství Karel Konečný.

Co je nového

Oproti prvnímu ročníku soutěže došlo k několika dílčím změnám. V první řadě byla upravena pravidla, která nyní lépe odrážejí skutečný průběh soutěže a eliminují nejasnosti, se kterými se pořadatelé a soutěžní týmy v prvním ročníku setkali. Dále byl pozměněn harmonogram. „Zatímco v loňském roce měly týmy poměrně krátkou dobu jak na přípravu projektů a podání žádosti, tak i na samotnou realizaci svých záměrů, v letošním roce budou mít více času si své projekty promyslet a následně i zrealizovat. Z tohoto důvodu očekáváme jednak větší množství přihlášených týmů do soutěže, ale i větší rozmanitost a propracovanost předložených projektů,“ uvádí koordinátor Místní Agendy 21 Radek Hloch. Poslední novinkou je navýšení odměny pro nejlepší tři týmy, která se zvýšila z loňských 20 tisíc na letošních 30 tisíc korun pro každý vítězný tým.

Minulý ročník

Loňského 1. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 6 soutěžních týmů. Na 1. místě se umístila ZŠ Hálkova, která si vylepšila klubovnu. 2. místo obsadil tým ZŠ Holečkovy, který si vytvořil venkovní prostor Doupě, a bronz brala ZŠ Svatoplukova s projektem vylepšení čtenářského koutku.

Více informací na: Měníme Olomouc

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí