Ilustrační fotografie od Snapwire na Pexels.com

UPOZORNĚNÍ – Hřbitov a městské parky budou uzavřeny

Statutární město Prostějov se na základě výstrahy ČHMÚ vydané pro čtvrtek 17.02.2022 rozhodlo preventivně uzavřít vstupy do městských parků, lesoparku Hloučela a na městský hřbitov na ul. Brněnská.

Ve čtvrtek 17.02.2022  má na území města  silný jihozápadní vítr s nárazy o rychlosti 70  až 110 km/h. ČHMÚ vydal tato doporučení:
Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu.

Statutární město Prostějov se na základě této výstrahy  rozhodlo preventivně uzavřít vstupy do městských parků, lesoparku Hloučela a na městský hřbitov na ul. Brněnská. 

Vstupy do parků a lesoparku Hloučela budou uzavřeny páskami městské policie od 22.00 hod. 16.02.2022.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu