(Ilustrační fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com)

Nově evidované dluhy obyvatel vůči městu vzrostly za poslední půlrok o více než 4 miliony korun. Celkový objem magistrátem vymáhaných pohledávek již překročil hranici 100 milionů korun.

Nejvíce pohledávek z celkového množství 49 369 případů eviduje ekonomický odbor – 27 997 pohledávek k vymáhání. Druhý nejvyšší počet, 11 770, pak eviduje Městská policie Olomouc, téměř pět tisíc případů má odbor agendy řidičů a motorových vozidel.

Za celý rok 2021 bylo předáno k vymáhání celkem 2 458 pohledávek v objemu 7  179 765 korun. Bylo to celkem 1 298 vymáhacích případů, z nichž se 871 podařilo úspěšně uzavřít, a do městské kasy tak za loňský rok přibyly 4 378 964 koruny.

V loňském roce se oddělení vymáhání pohledávek podařilo vymoci o 12 % případů více oproti předchozímu roku a současně o 20 % více v absolutní částce oproti stejnému období,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák. Kvůli trvajícím protiepidemickým opatřením v roce 2021 i v souvislosti s kybernetickým útokem a následným přerušením činnosti úřadu totiž došlo ke snížení počtu předaných pohledávek. To v důsledku znamenalo větší prostor věnovat se jednotlivým případům podrobněji a vymáhat pohledávky s vyšší úspěšností.

Pohledávky statutárního města Olomouce ze správních a rozhodovacích činností jsou od roku 2013 vymáhány dvěma způsoby. Primárně je řeší oddělení vymáhání pohledávek, které je součástí ekonomického odboru. To přebírá pohledávky od jednotlivých odborů magistrátu a zjišťuje informace o dlužnících ve vztahu k jejich případnému zaměstnání, popřípadě pobírání příjmů postavených na roveň mzdy a současně informace o prostředcích na bankovních účtech těchto dlužníků. Pokud takový majetek zjištěn není, jsou jednotlivé případy postupovány soudnímu exekutorovi. Vymáhání prostřednictvím soudního exekutora představuje až sekundární způsob vymáhání.

Exekutorem bylo za celou dobu spolupráce vymoženo téměř 17,5 z více než 86 milionů korun. Za rok 2021 byly exekutorskému úřadu předány k vymáhání nové pohledávky v celkovém objemu téměř 6,6 milionu korun. Vymoženo bylo 349 případů a vyplaceno více než 2,4 milionu korun.

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení