(Ilustrační fotografie od cottonbro na Pexels.com.)

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,

p o v o l u j e

úplnou uzavírku komunikace: II/150 ul. Vrahovická mezi ul. Českobratrská a Janáčkova
důvod uzavírky: provádění stavby „II/150 Prostějov – Přerov“
na dobu: od 14.2.2022 do 30.6.2022
délka uzavírky: cca 580 m
objížďka: II/150 ul. Svatoplukova, Újezd, II/367 ul. Dolní, Kralická, místní komunikace ul. Průmyslová a zpět

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu