(Ilustrační Fotografie od Gru00e9gory Costa na Pexels.com.)

Olomoucký kraj poskytne hasičskému záchrannému sboru dar ve výši téměř jednoho miliónu korun. Peníze půjdou na zabezpečení provozu sítě Krize – pomocí ní komunikují hasiči, policisté, záchranná služba a další složky krizového řízení.

Komunikace je při řešení mimořádných událostí velmi důležitá a ukázalo se to i v nedávné době, kdy jsme v rámci nouzového stavu bojovali s epidemií covid-19. Síť Krize funguje skvěle a v praxi se velmi osvědčila, proto hejtmanství její provoz finančně podpoří,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Krajské peníze poslouží například na údržbu a servis sítě, placení kmitočtových poplatků nebo na zakoupení nového vybavení. Z podpory bude hrazeno také rozesílání SMS s výstrahami ČHMÚ a hlásné povodňové služby, které dostávají všechny obce v Olomouckém kraji.

Poskytnutí finančního daru už projednala krajská rada, teď ho ještě musí schválit zastupitelstvo.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz