(Ilustrační fotografie od MART PRODUCTION na Pexels.com.)

Tramvajovou zastávku U Bystřičky ve směru k hlavnímu nádraží čeká velká rekonstrukce. Město Olomouc společně s dopravním podnikem ji ještě během letošního jara přebuduje na zastávku vídeňského typu, jak ji známe například od Výstaviště Flora. Na stavbu zastávky i protipovodňových opatření pak naváže doplnění zóny 30 v této lokalitě. Doprava na Masarykově třídě by tedy od prázdnin měla být výrazně klidnější.

Stavební práce na tramvajové zastávce budou probíhat na úseku dlouhém 113,5 metru v prostoru mezi mostem přes Bystřici (M10) a stavbou protipovodňových opatření. „Právě probíhající stavby protipovodňových opatření a souvisejících uzavírek chceme využít k rekonstrukci tramvajové zastávky, tak aby vše bylo hotové v době, kdy budou dokončeny práce kolem mostu a koryta řeky,“ vysvětluje načasování stavby investiční náměstek primátora města Olomouce Martin Major.

Celkové náklady ve výši zhruba 23 milionů korun si rozdělí město a Dopravní podnik města Olomouce. Necelých 9 milionů korun zaplatí město za rekonstrukci vozovky, chodníků a vybudování samotné zastávky, zbývajících asi 14 milionů korun jsou potom náklady spojené s tramvajovou tratí včetně trolejí a trakčních sloupů, které uhradí dopravní podnik.

Na místě stávající tramvajové zastávky U Bystřičky ve směru na hlavní nádraží tedy vznikne nová, vídeňského typu. „Šířka ulice se nijak nezmění. V rámci stavby vídeňské zastávky kompletně vyměníme živičný kryt vozovky, chodníky předláždíme novou betonovou dlažbou a upravíme tak, aby přístup na novou, čtyři metry širokou a třicet šest metrů dlouhou zastávku byl bezbariérový,“ popisuje plány rekonstrukce náměstek Major.

Oprava tramvajové trati se bude realizovat v celé konstrukci a její součástí bude i demontáž a znovuosazení pěti trakčních stožárů. Ty budou osmiboké s povrchem upraveným žárovým zinkováním a speciálním nátěrem proti vandalům.

Stavební firma COLAS CZ, a.s., které město i dopravní podnik zakázku zadali, plánuje se stavebními pracemi začít v březnu. Hotovo by mělo být do konce června.

Do tohoto termínu budou hotové i práce na aktuálních protipovodňových opatřeních a mostu přes Moravu, navíc zde přibude také zóna 30. V lokalitě ohraničené ulicemi Pasteurova, Jeremenkova, tř. Kosmonautů a tř. 17. listopadu tak doplní už existující zónu 30 ve druhé části Hodolan. „Díky těmto úpravám bude doprava nejen na Masarykově třídě výrazně klidnější. Věřím tomu, že vídeňská zastávka i zóna 30, součástí které je přednost zprava a piktogramy pro cyklisty, pomohou nejen zklidnění dopravy, ale i přehlednosti a hlavně bezpečnosti,“ říká primátor Mirek Žbánek. „V současné chvíli je to maximum, co zde můžeme udělat. Jsme si vědomi toho, že by si Masarykova třída zasloužila komplexnější přístup, bohužel ale taky víme, že celková proměna ulice, která by se mi zamlouvala mnohem více, by byla mnohonásobně dražší, což si teď nemůžeme dovolit. Aktuální úpravy jsme projednali s odbornou veřejností, s architekty i s opozicí. Opravdu věřím, že v tento moment pomáháme Masarykově třídě nejlépe, jak je v našich možnostech,“ dodává.

Od 1. července mají po Masarykově třídě opět začít jezdit tramvaje. Všechny stavební práce (protipovodňová opatření, most, zastávka i úprava dopravního značení v zóně 30) tedy skončí nejpozději do 30. června.

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení