(Ilustrační fotografie od Felix Mittermeier na Pexels.com,)

Ze zanedbané ostudy a nevábného místa je opět chlouba olomouckých Bezručových sadů. Jihoslovanské mauzoleum má za sebou úspěšné dvě etapy oprav, které vrátily původní eleganci antikizující neoklasicistní stavbě architekta Huberta Austa. Zbývá ještě náročná finální etapa, a to rekonstrukce podzemní části mauzolea s tělesnými ostatky jihoslovanských vojínů. „Rozhodli jsme se požádat o dotaci z výzvy Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby. Mauzoleum si zaslouží dovést celou rekonstrukci do úspěšného finále,“ říká náměstkyně primátora Markéta Záleská.

První dvě etapy proběhly v letech 2016 – 2017, kdy byla realizována opatření proti vlhkosti a oprava přilehlých teras se schodišti a v letech 2018 až 2019, kdy řemeslníci a restaurátoři opravili exteriér i interiér kaple včetně fresek. Celá třetí etapa se týká prostoru skrytého pod kaplí, kde je nyní provizorně zazděná krypta s ostatky jugoslávských vojáků, zemřelých v olomouckých vojenských nemocnicích během první světové války. K nim později přibyly ostatky jihoslovanských vojáků i z jiných částí republiky. Momentálně je jich uložených zřejmě 1224. Ostatky jsou uloženy v malých dřevěných rakvích s číselným označením, poskládané do železných regálů.

V rámci třetí etapy bude nejprve provedena stavební rekonstrukce krypty včetně nové elektroinstalace,“ vysvětluje náměstkyně Záleská. Ostatky s rakvemi budou po podrobném zadokumentování dočasně deponovány a v době oprav krypty budou odborně restaurovány. „Jednotlivé rakve projdou čištěním, mírně poškozené se opraví a silně poškozené nahradí kopiemi,“ dodává Markéta Záleská. Také ostatky budou očištěny, desinfikovány, konzervovány a poté navráceny zpět do rakví uložených v kryptě objektu mauzolea. Opraveny budou také stávající ocelové nýtované regály. Rekonstrukce čeká také tyčové police zazděné v nikách a původní závěsy na věnce a svítidla. Stávající vstupní dveře do krypty budou zrestaurovány dle schváleného restaurátorského záměru. Krypta dostane nová svítidla. Zásah restaurátora si vyžádá i stav pískovcového reliéfu truchlící ženy, který jako výzdobu vstupu do krypty vytvořil olomoucký sochař Julius Pelikán.

Stavební úpravy krypty a restaurátorské práce v kryptě proběhnou v roce 2023, v následujícím roce pak budou odborně ošetřeny rakve s ostatky. Celkové náklady na první dvě etapy stály asi 12,1 milionu korun, u finální třetí etapy se předpokládají náklady přes 6,8 milionu korun. Dotace od ministerstva obrany může činit až 80 procent z této částky.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis