(Foto Olomoucký kraj.)

Témata, která se týkají poskytování služeb pro seniory, práce s dětmi a mládeží, azylového bydlení nebo pomoci rodinám v tíživé životní situaci, rezonovala zasedací místností městského úřadu v Lipníku nad Bečvou. Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí se tam setkal s největšími místními poskytovateli sociálních služeb.

Jedná se o pokračování koncepčního plánování sociálních služeb, kdy se potkávám s poskytovateli služeb celého Olomouckého kraje. Jde o cenné informace přímo z terénu – mohu zjistit, kdo v dané lokalitě působí a jak potřebným pomáhá. Letos jsem začal v Lipníku nad Bečvou a budu postupovat do dalších lokalit našeho regionu,“ uvedl Ivo Slavotínek.

Setkání se zúčastnila Charita Hranice, která se v Lipníku nad Bečvou zaměřuje kromě domácí zdravotní péče, také na pečovatelskou službu, osobní asistenci a provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix. Dále Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace města, která poskytuje pečovatelskou službu a poslední dva roky pod jejími křídly funguje i denní stacionář. U jednání byli přítomni také zástupci Azylového domu Lipník nad Bečvou, který provozuje společnost Elim Hranice. Ta mimo bydlení pro rodiny nebo jednotlivce v nouzi poskytuje i sociální rehabilitaci.

Místostarosta Lipníku Ondřej Vlček v závěru setkání vyzdvihl komunikaci sociálního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje v době pandemie a lockdownů. „Krajští úředníci se v dynamické době, kdy se všechno neustále měnilo, zachovali jako tahouni. Metodiky, které nám pravidelně nabízeli, všem poskytovatelům sociálních služeb velmi usnadnily práci. Za to moc děkujeme,“ doplnil místostarosta.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz