(Ilustrační fotografie od Pixabay na Pexels.com.)

Rovný milión korun vyčlenil Olomoucký kraj na podporu práce s dětmi a mládeží pro letošní rok. Zájemci mohou žádosti zasílat až do poloviny února.

Dotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, jejichž sídlo se nachází na území Olomouckého kraje a které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, střediska volného času či domy dětí a mládeže zapsané v rejstříku škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatele,“ vysvětlil radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

Podpora v rámci dotačního programu se týká rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpory nabídky volnočasových aktivit, jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase. Například jde o podporu celoroční činnosti i jednorázových akcí včetně táborů.