Charitativní sbírka Vánoční hvězda také letos rozzářila Krajský úřad Olomouckého kraje. Do projektu se zapojilo 135 zaměstnanců, kteří zakoupením vánoční hvězdy podpořili nemocné děti. Výtěžek pomůže dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Zaměstnanci krajského úřadu nákupem 145 kusů velkých vánočních hvězd a 92 malých vánočních hvězd přispěli klinice částkou pětadvacet tisíc korun,“ uvedl ředitel krajského úřadu Lubomír Baláš.

Koupí malé hvězdy přispěli lidé do sbírky částkou šedesát korun, velká stála dvojnásobek. Výtěžek půjde organizaci Šance Olomouc, která průběh charitativní akce zajišťuje. Peníze následně poslouží dětským pacientům fakultní nemocnice – pořídí se za ně například zdravotnické potřeby a poslouží i na úhradu rekondičních pobytů pro děti.

Letos se sbírka konala už po čtyřiadvacáté a krajský úřad se do ní zapojuje tradičně. Vloni se například v celém Česku prodalo zhruba čtyřicet tisíc vánočních hvězd a výtěžek z jejich prodeje činil téměř dva milióny korun.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz